Left Link Right Link Top Link Bottom Link
achub weld Mae Help Ailosod map Dychwelyd i'r ddewislen
English
 
Opsiynau map Teithio
  • Severe - multi-way temporary signals, lane closure or full road closure.
  • Moderate - Two way temporary signals or priority working.
  • Slight - Stop and go boards, or give and take
Digwyddiadau a damweiniau
Gwaith Ffordd
Digwyddiadau
Llwybrau dargyfeirio a gynlluniwyd
 
Calendr
 
Dod o hyd i leoliad
Dod o hyd i god post

Town

Dod o hyd stryd

Canlyniadau:
 
 
Severe traffic disruption - Tarfu draffig Difrifol
Moderate traffic disruption - Tarfu draffig Cymedrol
Slight or unknown traffic disruption - Bach neu aflonyddwch draffig anhysbys